9 kandidátov na župana: Kto sú? Čo dosiahli?

Voľbu žilinského župana si média príliš nevšímajú, preto sme pre voličov urobili stručný prehľad kandidátov. Keďže skutky majú v politike oveľa väčšiu váhu, ako slová a sľuby, sústredili sme sa na to, ako uchádzači o post župana doteraz pôsobili vo verejnom živote. Volebné programy kandidátov sa podobajú a väčšinou sú vyplnené všeobecnými frázami, no nájdeme aj konkrétne návrhy. Všetci sa zhodli na potrebe riešiť dopravnú situáciu a takmer všetci sľubujú zlepšiť úroveň zdravotníctva (problém je najmä s čakacími dobami u lekárov). Zaujalo nás, že vo volebných programoch sa veľmi málo venujú téme životného prostredia a mladým rodinám. Zbežne sme tiež prezreli, čo sa o kandidátoch píše na internete. Zoradení sú podľa abecedy. 

Juraj Blanár (Smer-SD) 

Ide o súčasného župana a kandidáta strany Smer, v minulosti pôsobiaceho v oblasti stavebníctva. Na svojej stránke sa prezentuje týmito výsledkami: zrekonštruovanými cestami, školskými budovami, nemocnicami, domovami sociálnych služieb, kultúrnymi pamiatkami, ako aj podporou športu, kultúry, turizmu. Keďže p. Blanár súčasne pôsobí aj ako poslanec v Národnej rade SR, uvádza, že sa podieľal aj na príprave zákonov, ktorých cieľom bolo zlepšiť sociálnu situáciu občanov. V jeho životopise nám chýbajú verejnoprospešné aktivity pred politickou kariérou. Škandály sa Blanárovi vyhýbajú, výnimkou je koflikt s poslancom Belbavým ohľadne kúpy CT-čka, o ktorom média informovali v roku 2016.

V jeho volebnom programe sa stretávame s pojmami ako rekonštruovať, zachovať, spolupracovať, dobudovať, rozvíjať, rozširovať... Sú tu však aj konkrétne ciele: P. Blanár chce vyvýjať tlak na urýchlenie stavby diaľníc a rýchlostných komunikácii. Ďalej chce vybudovať cyklotrasy (napr. Strečno – Vrútky, Žilina – Rajecké Teplice), postaviť telocvičňu pre každú strednú školu. V spolupráci so Žilinskou univerzitou sľubuje postaviť multifunkčné centrum pre popularizáciu vedy a technických predmetov.

Vzdelanie: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline


Peter Cibulka (nezávislý)

V súčasnosti je nezávislým poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline za sídlisko Solinky, pracuje aj ako projektový manažér. Vo verejnom živote je známy organizovaním verejných diskusíí. Ako poslanec sa venuje najmä starostlivosti o zeleň nachádzajúcu sa v jeho volebnom obvode. Organizoval aj petíciu proti zastavaniu lúky pri Solinkách.

Ako župan má v úmysle vytvoriť dlhodobý plán rekonštrukcie ciest, chce zefenktívniť financovanie autobusovej dopravy, zvýšiť dostupnosť lekárov - špecialistov, ponechať nemocnice v správe župy, vyvinúť tlak na zvýšenie platov sestier. Súčasťou jeho programu je aj zriadenie škôl s IT zameraním a zlepšenie postavenia učiteľov. V turistickom sektore chce podporovať lokálne farmárske centrá a prijať opatrenia na zníženie počtu bilboardov.

Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského

 

Kristián Hoffmann (Strana zelených Slovenska)

Podľa oficiálneho zoznamu kandidátov je zástupca zelených prírodovedec a geograf. Viac sa o ňom dohľadať nedá, ani len fotka. Na našu výzvu jeho strana neposkytla žiadne údaje o volebnom programe tohto kandidáta. Strana zelených Slovenska svojou stratégiou „neprezentovania sa“ potvrdzuje fámy, podľa ktorých je bábkou v rukách mocnejšej strany a jej úlohou je obrať ostatné strany o ekologicky zmýšľajúcich voličov.

Vzdelanie: vysokoškolské (bližšie neurčené)

 

Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS)


Bývala učiteľka so skúsenosťami z médii, v súčasnosti poslankyňa, je členkou hnutia OĽaNO. Rovnako ako Blanár pôsobí v Bratislave ako poslankyňa Národnej rady SR, avšak je ochotná sa mandátu vzdať a venovať sa naplno župe. Na webe o sebe uvádza, že patrí k 10 najaktívnejším poslancom v parlamente. Chváli sa aj tým, že pozmeňujúcim návrhom pomohla 15 000 starodôchodcom, ktorým sa prepočíta dôchodok. Upozorňuje, že vďaka jej naliehaniu sa upravila vláda materskú dávku v prospech matiek, a tiež opatrovné pre ZŤP. Zasadzuje sa, pomáha, zapája sa, presadzuje. O verejnoprospešnej činnosti pred vstupom do politiky sa nezmieňuje. V roku 2016 v parlamente prijala kubánskych disidentov, angažovala sa tiež v oblasti ochrany obetí trestných činov a v boji s extrémizmom. Na portáli cas.sk bola spájaná s pochybnou konferenciou o rodine.

Volebný program aj pri tejto kandidátke pracuje najmä so všeobecnými pojmami – chce revitalizovať, investovať, modernizovať, profilovať, posilniť. Plánuje zabezpečiť skrátenie čakacích dôb u lekárov a pomocou motivačného programu pritiahnuť mladých lekárov. Nezabúda ani na budovanie diaľníc, za ktoré sa chce „zasadiť“. Pri veľkých investíciách chce zaviesť konzultácie s verejnosťou.

Vzdelanie: Vysoká škola strojná a textilná v Liberci

 

Anton Martvoň (nezávislý)

Bývalý poslanec NRSR za stranu Smer, v súčasnosti pracuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ako odborný asistent. Jeho doterajšia verejnoprospešná činnosť nie je známa. V médiach sa spomínal, keď údajne donášal na kolegu poslanca, alebo keď sa po odchode zo Smeru vyjadroval o zákulisí strany.

V jeho programe nájdeme pomerene veľa konkrétnych opatrení: vybudovať župné škôlky a špecializované rehabilitačné stredisko, predaj župnej limuzíny a darovanie výnosu pre kluby seniorov, vzdanie sa polovice platu, zastavenie nepotrebných výdavkov na propagáciu župy, zrušenie poplatku za návštevu na pohotovostiach v župných nemocniciach. Taktiež chce vyvodiť zodpovednosť za kauzy, opraviť cesty a bojovať proti ekonomickej migrácii v kraji.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského

 

Ján Mikolaj (SNS)

 

Je vysokoškolským profesorom v odbore dopravných stavieb, pôsobil aj ako stavbyvedúci a minister školstva za stranu SNS. Jeho úspechy sú skôr pracovného charakteru, verejnoprospešné projekty na svojom webe nespomína. Na internete je spájaný s dohadzovaním kšeftov kamarátovi (pravda.sk) a s nezvládnutou reformou školstva v roku 2008 (dennikn.sk).

Vo volebnom programe, ako takmer u každého kandiidáta, nájdeme veľa všeobecných bodov. Plánuje zefektívniť dopravný systém, zachovať letisko Žilina, zastaviť zadlžovanie nemocníc. Chce pomáhať rodinám, ktoré sa v domácej starostlivosti starajú o svojich blízkych odkázaných na pomoc. V oblasti školstva a športu sa chce zamerať na výstavbu multifunkčných hál.

 

Marián Murín (nezávislý)

Pôsobí ako honorárny konzul Bieloruska na Slovensku, podniká v oblasti stavebníctva a je starostom oravskej obce Mútne. Z úspechov na jeho webe nájdete: vybudovanie športovej haly, zdravotného stradiska, oddĺženie obce, zveľadenie ciest a zrušenie dane za psa. Zaviedol pravidelný príspevok od obce pre dôchodcov a novonarodené deti. To sa mu podarilo vďaka tomu, že odmietol starostovský plat a odmeny. V médiach je jeho meno spájané s nezrovnalosťami pri získavaní dotácii, pri hospodárení s obecným majetkom, ale na druhej strane aj s vybudovaním cvičiska pre deti. V minulosti bol členom strany Smer.

Jeho volebný program sa zakladá na 5 bodoch, väčšinou všeobecného znenia. Ako župan má v úmysle zvýšiť bezpečnosť chodcov vybudovaním chodníkov popri cestách, šíriť osvetu o právomociach župy, zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti.

Vzdelanie: Fakulta prevádzkovej ekonomiky na Vysokej škole zemědelskej v Brne

 

Stanislav Pirošík (Vzdor - Strana práce, KSS)

V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér technických izolácií a je predsedom strany Vzdor-Strana práce. Vo svojej vizitke na oficiálnej stránke strany sa veľa o jeho doterajšej činnosti vo verejnom živote nedozvieme. Spomína len demonštráciu pred ambasádou USA za prepustenie väznených Kubáncov. V médiach sa často pozastavujú nad jeho ľavicovými názormi.

Ako župan chce vykonať audit župných organizácií, problémy nechce riešiť od stola, ale na mieste, namiesto uzavierania zmlúv so súkromnými firmami chce zamestnať župných zamestnancov. Taktiež chce dôsledne bojovať proti fašizmu a redukovať negatívne vplyvy človeka na životné prostredie. Má v úmysle tlačiť na dokončenie diaľníc, minimalizovať vplyv súkromného sektora v zdravotníctve. Ako župan by uprednostňoval hromadnú dopravu pred individuálnou a podporoval lokálne produkty.

Vzdelanie: Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná priemyselná škola v KNM

 

Peter Sagan (Kotleba-ĽSNS)

Ide o menovca známeho cyklistu, s ktorým ho, okrem mena, nič nespája. Ako jediný z kandidátov nedosiahol vysokoškolské vzdelanie a vo verejnom živote ide o úplne neznámu osobu. Pracuje ako asistent poslanca. Je pravdepodobné, že fašistická ĽSNS nasadením tohto kandidáta chce uviesť voličov do omylu a priživiť sa na popularite cyklistu Petra Sagana.

Programovými prioritami tohto kandidáta je zastavenie zadlžovania župy, rekonštrukcia ciest a podpora stredných odborných škôl.

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie s maturitou

Diskusia

Poslať nový komentár

CAPTCHA
Prosíme o vyplnenie, aby sme zistili či nie ste robot :)
Image CAPTCHA
Súhlasíte s výstavbou v národnom parku Malá Fatra?: